Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Ochrona Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2020 r.

 

W niniejszych Zasadach opisano sposoby postępowania w zakresie ochrony prywatności, obowiązujące w rodzinie marek Polaris oraz w takich firmach, jak Polaris On-Road, Off-Road i Snow, Polaris Boats, Polaris Adventure, Indian Motorcycle, Kolpin, Pro Armor, Trail Tech, 509, KLIM, 4 Wheel Parts i 4 Wheel Drive (łącznie „Polaris”, „my”, „nasz” i „nas”). Szanujemy Państwa prywatność i cenimy relacje z Państwem.

 

W niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, obowiązujących w Polaris („Zasady”) opisano w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Państwa dane, gdy korzystają Państwo z naszych usług lub kontaktują się z firmą Polaris za pośrednictwem: stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług online („Witryny”) Polaris, w sklepach detalicznych oraz w inny sposób – osobiście, telefonicznie lub podczas wydarzeń organizowanych przez Polaris. Dotyczy to również informacji otrzymywanych od naszych dealerów, dystrybutorów, usługodawców, partnerów biznesowych i z innych źródeł zewnętrznych. Niektóre witryny, pojazdy, produkty i usługi Polaris mogą podlegać innym przepisom, regulaminom lub zasadom ochrony prywatności, odrębnym od niniejszego Zasad lub stanowiącym ich uzupełnienie oraz udostępnianym w odpowiednich witrynach, pojazdach, produktach lub usługach bądź wraz z nimi.

1. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

 

 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania do konta (w tym, w stosownych przypadkach, dane konta w mediach społecznościowych do celów logowania), podpis, dane dotyczące prawa jazdy i numer ubezpieczenia społecznego.

 

 • Dane demograficzne, takie jak płeć, wiek lub data urodzenia, stan cywilny, służba wojskowa lub status weterana, rasa bądź narodowość, skład gospodarstwa domowego, informacje o zawodzie, wykształceniu albo pracy oraz informacje o Państwa zainteresowaniach.

 

 • Dane finansowe, takie jak informacje o Państwa kartach płatniczych (np. numery kart kredytowych lub debetowych, kody CVV, terminy ważności), informacje o kontach finansowych, historia płatności, i informacje związane z Państwa wiarygodnością kredytową, aktywami, przychodami lub zobowiązaniami.

 

 • Informacje na temat Państwa pojazdów, produktów i relacji z nami, takie jak numery rejestracyjne pojazdów, numery VIN, marki, modele i lata produkcji, sprzedaż i obsługa dealerska, daty zakupu, wynajmu lub leasingu, okresy finansowania, wynajmu bądź leasingu, numery seryjne albo inne indywidualne identyfikatory produktów (np. numery części, UPC), historie serwisu, przebiegi, stany oleju/akumulatorów, historie tankowania lub ładowania, działanie układu elektrycznego, stan przekładni i kody problemów diagnostycznych, informacje o zakupach i ich historia, informacje o programie lojalnościowym oraz na temat interakcji z nami, w tym interakcji z naszymi pojazdami, produktami i usługami.

 

 • Aktywność w Internecie lub innej sieci lub urządzeniu, takie jak informacje o przeglądarkach i urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do naszych Witryn, wiadomościach e-mail i reklamach (np. typ urządzenia, typ i język przeglądarki, model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, indywidualne identyfikatory urządzenia i adres IP) oraz sposoby korzystania przez Państwo z naszych Witryn, wiadomości e-mail i reklam (np. używane funkcje, przeglądane treści, adresy stron odsyłających oraz daty i godziny interakcji).

 

 • Informacje o lokalizacji. Gdy Państwo korzystają z naszych Witryn i usług, możemy gromadzić i przetwarzać informacje o lokalizacji, w tym dokładne informacje o geolokalizacji, jak opisano poniżej.

 

 • Informacje audio, elektroniczne, wizualne lub podobne, takie jak Państwa komunikacja z nami, zdjęcia, filmy lub inne treści przesyłane przez Państwa bądź publikowane w naszych Witrynach lub usługach, na przykład w związku z loteriami bądź konkursami oraz nagrania z kamer w naszych sklepach i obiektach detalicznych, zebrane w sposób opisany poniżej.

 

 • Inne informacje identyfikujące Państwa lub mogące być z Państwem kojarzone.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY INFORMACJE

Zasadniczo zbieramy informacje na trzy sposoby: (1) podczas ich przekazywania do nas; (2) podczas ich automatycznego gromadzenia oraz (3) gdy otrzymujemy je z innych źródeł.

 

Informacje przekazywane nam przez Państwa. Kilka przykładów sytuacji przekazywania nam informacji: przesyłanie ich na naszych stronach, uczestniczenie w imprezach, loteriach, konkursach, innych wydarzeniach lub promocje, kupowanie pojazdów, produktów lub usług w naszych Witrynach bądź w naszych sklepach detalicznych oraz komunikowanie się z nami. Kilka przykładów rodzajów przekazywanych nam informacji: dane kontaktowe i identyfikacyjne, dane demograficzne; finansowe; informacje o Państwa pojazdach i produktach oraz informacje audio, elektroniczne lub wizualne.

 

Informacje gromadzone automatycznie. Kilka przykładów informacji gromadzonych automatycznie:

 

 • Informacje o urządzeniach i użytkowaniu. Możemy gromadzić dane techniczne dotyczące przeglądarek i urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszych Witryn, do przekazywania wiadomości e-mail i reklam, takich jak rodzaj urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, indywidualne identyfikatory urządzeń, adresy IP, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniami (np. ustawienia sprzętu, data i godzina żądania, adres URL strony polecającej, awarie i aktywność systemu). Możemy również gromadzić informacje o sposobach korzystania z naszych Witryn, wiadomościach e-mail i reklam, takie jak wykorzystywane funkcje, przeglądane treści oraz daty i godziny korzystania przez Państwa z naszych zasobów. Informacje te są gromadzone automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do Witryn, przekazywania wiadomości e-mail i reklam.

 

 • Pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie i podobne technologie to informacje przechowywane bezpośrednio w używanym urządzeniu.

  Pliki cookie pozwalają nam gromadzić takie informacje, jak typ przeglądarki, czas spędzony na stronach Witryn, odwiedzane strony i preferencje językowe. My i nasi usługodawcy wykorzystujemy te informacje w celach związanych z bezpieczeństwem, ułatwianiem nawigacji, usprawnianiem wyświetlania informacji oraz personalizowania korzystania z Internetu, a także naszych działań marketingowych i reklamowych. Ponadto używamy plików cookie do gromadzenia informacji statystycznych o korzystaniu z witryn w celu ulepszenia ich wyglądu i poprawy funkcjonalności, zrozumienia sposobów korzystania z nich oraz w celu uzyskania odpowiedzi na pytania ich dotyczące.

  Pliki cookie mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie. Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie, większość przeglądarek pozwala: (i) zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadamienia o otrzymywaniu plików cookie i móc wybierać, czy chcą Państwo je akceptować; (ii) wyłączać istniejące pliki cookie; (iii) ustawiać przeglądarkę tak, aby automatycznie odrzucała pliki cookie. Po ustawieniu przeglądarki na odrzucanie plików cookie niektóre strony mogą nie działać.

  Znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne w sieci Web, czyste pliki GIF lub inne, podobne technologie. Mogą być one wykorzystywane w związku z niektórymi naszymi Witrynami, wiadomościami e-mail lub reklamami, na przykład w celu śledzenia Państwa działań w Witrynach, w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Witryn i wskaźników odpowiedzi, ustalania, czy Państwo otworzyli nasze e-maile i czy Państwo reagują na nie oraz w celu oceny skuteczności naszego marketingu.

  Analityka i reklama. Do zrozumienia sposobów korzystania przez Państwo z naszych Witryn, w tym z usług świadczonych przez Google i Adobe, korzystamy z zewnętrznych usług analitycznych, wykorzystujących pliki cookie i podobne technologie. Na stronach https://policies.google.com/technologies/partner-sites i https://www.adobe.com/privacy/experience-cloud.html podano więcej informacji o sposobach gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google i Adobe, gdy Państwo korzystają z witryn albo aplikacji mobilnych ich partnerów.

  Polaris korzysta również z zewnętrznych usług reklamowych w celu wyświetlania reklam pojazdów, produktów lub usług Polaris, które mogą Państwa zainteresować podczas odwiedzania witryn lub innych usług online. Zezwalamy wybranym stronom trzecim, w tym świadczącym usługi analityczne i reklamowe, na umieszczanie plików cookie w naszych Witrynach. Takie strony trzecie mogą gromadzić informacje o podjętych przez Państwa działaniach online w ich witrynach internetowych, mogą one być członkami branżowych grup samoregulujących, takich jak Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) oraz European Digital Advertising Alliance (eDAA). Witryny internetowe tych grup zawierają więcej informacji na temat opartych na zainteresowaniach reklam internetowych i sposobów rezygnacji z otrzymywania opartych na zainteresowaniach reklam internetowych od uczestniczących firm.

  Do Not Track. Niektóre przeglądarki mogą do odwiedzanych witryn przesyłać sygnały „Do not track” („DNT”). Ponieważ nie ma powszechnej zgody co do interpretacji sygnałów DNT, w odpowiedzi na nie podejmujemy działań.

 

 • Informacje o lokalizacji: Możemy gromadzić informacje o lokalizacji Państwa urządzenia, w tym dokładne informacje geolokalizacyjne z Państwa urządzenia i nieprecyzyjne położenie, na przykład z Państwa adresu IP.

  Gdy Państwo biorą udział w jednej z naszych pokazowych przejażdżek lub korzystają z Polaris Adventures, Indian Motorcycle Rentals albo podobnych usług wynajmu, używany pojazd może być wyposażony w GPS i inne urządzenia śledzące, które mogą gromadzić informacje związane ze stanem pojazdu, w tym z jego położeniem, prędkością jazdy oraz szybkością hamowania lub przyspieszenia. Polaris może skorzystać z tych informacji do zapewnienia pomocy drogowej, zlokalizowania zagubionych lub skradzionych pojazdów lub w innych celach opisanych w niniejszych Zasadach.

 

 • Kamery obiektowe. Możemy używać kamer w naszych sklepach detalicznych i innych obiektach oraz wokół nich w celach operacyjnych i zapewniania bezpieczeństwa, takich jak mierzenie wzorców ruchu, śledzenie poziomu zapasów oraz pomoc w lepszym projektowaniu naszych sklepów i obiektów, a także do poprawy obsługi naszych klientów.

 

 • Informacje o zakupach i historia zakupów: Możemy gromadzić informacje o Państwa transakcjach w naszych sklepach i na naszych stronach, w tym na przykład: o nabywanych pojazdach, produktach i usługach oraz o częstotliwości zakupów, cenach oraz wszelkich promocjach lub nagrodach związanych z zakupem, a także o przedmiotach umieszczanych przez Państwa na „liście życzeń” lub zapisanych do zakupu w przyszłości.

 

Informacje otrzymywane z innych źródeł. Możemy łączyć informacje przekazywane przez Państwa i zbierane automatycznie z informacjami gromadzonymi z innych źródeł, takich jak nasi dealerzy, dystrybutorzy, partnerzy biznesowi, z którymi współpracujemy celem udostępniania Państwu określonych produktów i usług (jak opisano poniżej), a także gromadzimy informacje od odsprzedawców danych konsumenckich i z innych źródeł zewnętrznych.

 

Na przykład, otrzymujemy informacje od naszych dealerów, dystrybutorów i partnerów biznesowych, takie jak dane kontaktowe i identyfikacyjne, informacje finansowe oraz pochodzące z witryn internetowych informacje o pojazdach, produktach i treściach lub usługach, które Państwo przeglądali, kupili lub o które Państwo pytali. Nasi niezależni dealerzy, zewnętrzni dystrybutorzy i partnerzy biznesowi są oddzielnymi podmiotami prawnymi, stosującymi własne praktyki dotyczące ochrony prywatności. Pytania dotyczące praktyk w zakresie ochrony prywatności przez sprzedawców, dystrybutorów lub partnerów biznesowych, z którymi Państwo kontaktują się, należy kierować bezpośrednio do nich.

 

Możemy również uzyskiwać informacje demograficzne i inne o Państwu od sprzedawców danych konsumenckich i z innych źródeł zewnętrznych. Pozwalają nam one wzbogacać nasze zasoby informacji w celach zapewniania dokładności i bezpieczeństwa oraz w innych celach, takich jak usprawnienie naszego marketingu, poprawa komunikacji z Państwem, personalizacja korzystania z naszych Witryn i usług oraz wykrywanie oszustw.

 

Niektóre informacje zbierane ze źródeł zewnętrznych, są publicznie dostępne. Na przykład, możemy gromadzić informacje przesyłane przez Państwa lub inne osoby na forum publicznym, takim jak blog, sieć społecznościowa lub czat.

 

Również sami tworzymy informacje podczas analizowania zgromadzonych danych o Państwu. Łączymy informacje, które zbieramy na temat Państwa, jak opisano powyżej, z informacjami gromadzonymi w innych kontekstach, na przykład informacjami zbieranymi za pośrednictwem naszych usług Ride Command, które podlegają osobnemu zastrzeżeniu poufności.

3. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ GROMADZONE INFORMACJE

Możemy je wykorzystywać do:

 

 • Zapewnienia, aktualizowania, chronienia i ulepszania naszych pojazdów, produktów, usług i Witryny. Może to obejmować, na przykład, dostosowanie ich do Państwa preferencji lub zainteresowań, uczynienie ich bardziej zgodnymi z Państwa technologią lub w inny sposób ułatwienia korzystania z nich,analizowanie sposobu ich wykorzystywania oraz ocenianie, aktualizowanie i poprawa ich wydajności, skuteczności, zabezpieczeń i bezpieczeństwa.

 

 • Opracowywanie nowych pojazdów, produktów, usług i Witryn.

 

 • Przetwarzanie płatności i transakcji.

 

 • Promowanie naszych pojazdów, produktów, usług i Witryn. Może to obejmować, na przykład, opracowywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych i reklamowych na temat rodziny marek Polaris, które mogą być dla Państwa interesujące, analizowanie skuteczności tych materiałów oraz ich dostosowywanie i ulepszanie.

 

 • Komunikowanie się i zarządzanie naszymi relacjami z Państwem. Może to obejmować, na przykład, dostarczanie informacji o naszych pojazdach, produktach, usługach i Witrynach oraz o transakcjach z nami, odpowiadanie na pytania, zapytania i zgłoszenia serwisowe, dostosowywanie i ulepszanie naszej komunikacji z Państwem oraz analizowanie skuteczności tych działań, komunikowanie się z Państwem i administrowanie Państwa udziałem w loteriach, konkursach, ankietach, promocjach, wydarzeniach i podobnych działaniach.

 

 • Reagowanie na roszczenia gwarancyjne oraz zapewnianie obsługi i serwisu pojazdów i produktów. Może to obejmować, na przykład, dochodzenie, weryfikację, odpowiadanie na roszczenia gwarancyjne i administrowanie nimi, udzielanie informacji i wsparcia w zakresie obsługi i konserwacji pojazdów i innych produktów oraz dostarczanie informacji o wycofaniu z rynku i biuletynie bezpieczeństwa.

 

 • Rozwiązywanie problemów prawnych. Może to obejmować, na przykład, uzyskanie porady prawnej oraz ustanowienie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych, przestrzeganie prawa, wymogów regulacyjnych, zobowiązań umownych, nakazów sądowych, innych procedur lub obowiązków prawnych bądź zgodnych z prawem wniosków władz publicznych i rządowych, wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na oszustwa, naruszenia prawa własności intelektualnej, problemy związane z bezpieczeństwem, naruszenia naszych umów, naruszenia prawa lub inne niewłaściwe użycie naszych pojazdów, produktów, usług albo Witryn; i ochrona bezpieczeństwa, prawa, mienia lub nieruchomości Polaris, Państwa lub innych osób.

 

Możemy również wykorzystywać Państwa dane do innych wewnętrznych operacji biznesowych Polaris, zgodnie z obowiązującym prawem oraz do innych zastosowań, zgodnych z kontekstem, w którym informacje zostały zebrane lub za Państwa zgodą.

 

Możemy anonimizować lub agregować wszelkie gromadzone przez nas informacje i wykorzystywać je w dowolnych celach, w tym badawczych i rozwojowych. Takie informacje nie pozwolą na identyfikację Państwa osobiście.

 

Komunikacja. Komunikacja z Państwem w związku z tymi sposobami wykorzystywania danych może odbywać się różnymi metodami, takimi jak poczta, telefon, e-mail, SMS, media społecznościowe lub inne wiadomości elektroniczne, albo za pośrednictwem naszych Witryn.

4. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ ZGROMADZONE INFORMACJE

 

Informacje, które możemy udostępniać

Możemy wykorzystywać i udostępniać Państwa informacje:

 

 • Markom i firmom Polaris. Możemy udostępniać Państwa informacje w obrębie rodziny marek i firm Polaris, w tym między spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Polaris Inc., które mogą znajdować się w innych krajach. Możemy udostępniać Państwa informacje w obrębie rodziny marek i firm Polaris do różnych celów, w tym na przykład, w celu promowania pojazdów, produktów i usług z rodziny marek oraz firm Polaris, a także do celów badawczo-rozwojowych.

 

 • Dostawcom Możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim, które świadczą nam usługi, takie jak hosting Witryny, analiza danych, usługi informatyczne, przetwarzanie płatności, monitorowanie oszustw, usługi związane z opracowywaniem i utrzymaniem produktu oraz komunikacji, marketingu, a także usługi reklamowe online i offline.

 

 • Dealerom i dystrybutorom. Możemy udostępniać Państwa dane naszym dealerom i dystrybutorom w różnych celach, w tym na przykład w celu dostarczenia potencjalnie intersujących dla Państwa informacji o pojazdach, produktach, usługach lub promocjach, aby pomóc naszym dealerom i dystrybutorom lepiej Państwa obsługiwać oraz w celu zapewnienia informacji o gwarancji, akcjach odwoławczych i serwisie. Nasi niezależni dealerzy i zewnętrzni dystrybutorzy są oddzielnymi podmiotami prawnymi, stosującymi własne praktyki ochrony prywatności. Pytania dotyczące praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez dealera lub dystrybutora, z którym Państwo współpracują, w tym dotyczących rezygnacji z ich komunikacji marketingowej, należy kierować bezpośrednio do niego.

 

 • Partnerom biznesowym. Ściśle współpracujemy z niezależnymi partnerami biznesowymi pragnąc udostępniać naszym klientom niektóre produkty i usługi, takie jak wynajem Polaris Adventures i Indian Motorcycle Rentals, wstępne kwalifikacje online do finansowania zakupu pojazdu lub produktu oraz samo finansowanie zakupu. Podczas planowania i korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez takich partnerów biznesowych, możemy udostępniać im Państwa dane lub mogą Państwo przekazywać je im bezpośrednio. Możemy również udostępniać Państwa dane niezależnym partnerom biznesowym, gdy współpracujemy z nimi przy sponsorowaniu loterii, konkursów, wydarzeń i innych promocji. Niniejsze Zasady nie dotyczą ochrony prywatności, informacji ani innych praktyk takich partnerów biznesowych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności zewnętrznych partnerów biznesowych, których usługi Państwo rezerwują lub uzyskują za pośrednictwem naszych Witryn lub usług.

 

 • Uzasadnienia prawne. Możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim, jeżeli w dobrej wierze uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu: uzyskania porady prawnej lub ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych, postępowania zgodnego z prawem, wymogami regulacyjnymi, zobowiązaniami umownymi, nakazami sądowymi lub innymi procedurami albo zobowiązaniami prawnymi lub zgodnymi z prawem żądaniami władz publicznych i rządowych, wykrywania, zapobiegania bądź reagowania na oszustwa, w przypadkach naruszenia własności intelektualnej, problemów z bezpieczeństwem, naruszeniem naszych umów lub prawa, albo w przypadku innego niewłaściwego użycia naszych pojazdów, produktów, usług lub Witryn, w celu ochrony bezpieczeństwa, prawa, interesów i aktywów Polaris, Państwa bądź innych osób, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa.

 

 • Przekazywanie informacji w związku z prowadzoną działalnością. Możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim w związku z każdą reorganizacją, fuzją, sprzedażą, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, przeniesieniem lub innym rozdysponowaniem całości bądź części naszej firmy, aktywów albo akcji (w tym w związku z postępowaniem o upadłość lub podobnym).

 

 • W przypadku publikowania informacji na naszych stronach. Informacje publikowane lub udostępnianie przez Państwa informacji w naszych Witrynach, w tym takie, które mogą umożliwić Państwa identyfikację, mogą być widoczne dla innych odwiedzających nasze Witryny, w tym przedstawicieli ogółu społeczeństwa, gdy Witryny są dostępne publicznie.

 

 • Konieczność uzyskania zgody. Możemy udostępniać Państwa dane stronom trzecim, jeśli uzyskamy na to Państwa zgodę.

 

Możemy udostępniać anonimowe lub zagregowane informacje wewnętrznie i stronom trzecim w dowolnym celu. Takie informacje nie pozwolą na identyfikację Państwa osobiście.

5. WITRYNY I WTYCZKI STRON TRZECICH

Nasze Witryny mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub usług stron trzecich, które nie są obsługiwane przez Polaris oraz mogą zawierać Wtyczki z platform mediów społecznościowych i innych stron trzecich. Przykładem wtyczki mediów społecznościowych jest przycisk „Lubię to” na Facebooku. Udostępniamy te linki i wtyczki jako usługę, ale nie oznacza to wspierania powiązanych w ten sposób stron internetowych, aplikacji mobilnych, usług podmiotów zewnętrznych ani platform mediów społecznościowych („Witryny Stron Trzecich”), ani żadnych powiązań z ich operatorami i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności, ani inne zasady lub praktyki tych Witryn Stron Trzecich. Więcej na temat informacji gromadzonych przez Witryny Stron Trzecich znajduje się w zasadach ochrony prywatności takich stron.

6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Niestety, żaden system przekazywania ani przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny, ani wolny od błędów i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów opisanych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany albo jest dozwolony przepisami prawa.

 

Przy ustalaniu okresu przechowywania Państwa danych osobowych Polaris bierze pod uwagę następujące kryteria: (i) charakter naszych relacji z Państwem oraz rodzaje pojazdów, produktów lub usług, które Państwu dostarczyliśmy lub o które Państwo wnioskowali; (ii) wrażliwość informacji i cele, dla których zostały zgromadzone; (iii) charakter i harmonogram Państwa interakcji z nami (w tym kontakty z naszymi Witrynami, komunikacja, itp.); (iv) wszelkie obowiązujące wymogi prawne lub umowne dotyczące przechowywania informacji przez określony czas, w tym wszelkie zobowiązania dotyczące przechowywania związane z faktycznymi lub potencjalnymi sporami sądowymi albo dochodzeniami rządowymi oraz (v) wpływ na oferowane przez nas pojazdy, produkty i usługi, gdyby odpowiednie informacje zostały usunięte.

8. MOŻLIWOŚCI WYBORU

Mają Państwo pewne możliwości wyboru podawanych informacji oraz sposobu ich wykorzystania i udostępniania. Na przykład można:

 

 • Postanowić nie udostępniać niektórych informacji. Należy pamiętać, że nieudostępnienie takich informacji może ograniczyć funkcjonalność naszych Witryn lub oferowane przez nie korzyści albo usługi.

 

 • Przeglądać i kontrolować niektóre rodzaje informacji powiązanych z Państwa kontem (kontami) u nas.

 

 • Wybrać rezygnację z otrzymywanych od nas wiadomości marketingowych. W zależności od obowiązującego prawa na obszarze, na którym Państwo mieszkają i w zależności od Państwa relacji z nami, e-maile marketingowe mogą być subskrybowane automatycznie lub do ich otrzymywania może być konieczna rejestracja.. Zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, korzystając z opcji rezygnacji z e-maili marketingowych. Można także zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, przesyłając zapytanie na adres https://www.polaris.com/en-us/contact-support/.
  We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko, marki i rodzaje wiadomości marketingowych, z których chcą Państwo zrezygnować oraz dane kontaktowe istotne dla tej komunikacji (np. adres pocztowy do korespondencji lub adres e-mail do korespondencji). Prosimy pamiętać, że nie można zrezygnować z otrzymywania wiadomości innych niż marketingowe. Kilka przykładów wiadomości innych niż marketingowe: wiadomości dotyczące zamówienia lub transakcji, komunikacja z działem obsługi klienta oraz informacje serwisowe lub powiadomienia o akcji odwoławczej.

 

 • Gdy nasze aplikacje mobilne wykorzystują informacje o lokalizacji urządzenia, w dowolnym momencie można dostosować ustawienia lokalizacji urządzenia mobilnego i zdecydować, czy Państwa urządzenie ma przekazywać te informacje, można też odpowiednio ustawić uprawnienia w aplikacji. Prosimy pamiętać, że lokalizacja urządzenia może pochodzić z ustawień Wi-Fi, Bluetooth i innych. Więcej informacji można znaleźć w ustawieniach urządzenia.

 

 • Jeśli nasze aplikacje mobilne zezwalają na dostarczanie „powiadomień push”, można je odbierać lub przerywać w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia w urządzeniu mobilnym, a także w aplikacji.

9. MIEJSCA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Możemy przetwarzać Państwa dane informacje w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach na całym świecie. W krajach tych może obowiązywać inny poziom ochrony danych osobowych niż w Państwa kraju. Korzystając z naszych Witryn lub usług albo w inny sposób przekazując nam swoje dane, potwierdzają i przyjmują Państwo do wiadomości, że Wasze dane zostaną przekazane i przetworzone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

10. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Nie zbieramy celowo informacji od dzieci w wieku poniżej 13 lat lub odpowiedniego wieku minimalnego, określonego w obowiązujących przepisach lokalnych. Witryny nie są kierowane do dzieci w wieku poniżej 13 lat i dzieci nie powinny z nich korzystać. Prosimy, aby dzieci w wieku poniżej 13 lat nie przekazywały danych osobowych za pośrednictwem Witryn.

11. AKTUALIZACJE NINIEJSZYCH ZASAD

Niniejsze Zasady mogą ulec zmianie. Prosimy zapoznać się z informacją „Najnowsza aktualizacja”, u góry niniejszych Zasad, w której podano datę ostatniej aktualizacji. Wszelkie zmiany niniejszych Zasad zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu w tej Witrynie. Zachęcamy do szukania aktualizacji i zmian w niniejszych Zasadach, sprawdzając tę datę podczas uzyskiwania dostępu do naszych Witryn i usług.

12. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania dotyczące Zasad należy przesyłać korzystając z niżej podanych danych kontaktowych:

 

W przypadku mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii:

Poczta tradycyjna: Polaris Sales Europe SARL, Place de l’Industrie 2 1180 Rolle – Szwajcaria,
Attention: EU Data Protection Officer

E-mail: privacy@polaris.com

 

W przypadku wszystkich innych lokalizacji:

Poczta tradycyjna: Polaris Inc., 2100 Hwy 55 Medina, MN 55340, Stany Zjednoczone,

Attention: Legal Department

E-mail: privacy@polaris.com

Telefonicznie: 1-800-POLARIS (od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 rano do 6:00 po południu Centralny Czas Standardowy Stanów Zjednoczonych)